Overslaan en naar de inhoud gaan

Psycho-sociale hulpverlening

De belangrijkste taak van de maatschappelijk assistente binnen de sociale dienst is de individuele hulpverlening aan de personeelsleden en hun familie in nood.

De situatie bepaalt welk soort hulpverlening wordt gegeven:

 • Informatie geven en doorverwijzing van personeelsleden naar andere of meer gespecialiseerde diensten
 • Preventieve hulp bestaat uit begeleiding met als doel het ontstaan of de verergering van een probleemsituatie te voorkomen.
 • Psychologische bijstand, waarbij actief luisteren op een onbevooroordeelde wijze belangrijk is. De persoon kan zijn problemen uitleggen en rekenen op de morele steun van de maatschappelijk assistente. Bij ernstige problematiek wordt doorverwezen naar gespecialiseerde hulpdiensten.

 

Financiële hulpverlening

Deze hulp wordt, naargelang de omstandigheden, geboden onder de vorm van een lening of van een niet-terugvorderbare tegemoetkoming. Ze wordt nooit systematisch toegekend maar alleen op basis van een grondig sociaal onderzoek en van een gedetailleerd verslag van de maatschappelijk assistenten. Deze verslagen worden voor bespreking en eventuele goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die regelmatig vergadert. De anonimiteit van de personen wordt in dit verband strikt gewaarborgd.

Om volgende redenen kan financiële hulp worden gevraagd :

 • kosten voor geneeskundige verzorging, ziekenhuisopname, geneesmiddelen, kinesitherapie, logopedie.
 • kosten voor het aankopen van een bril of lenzen, voor het plaatsen van een oogprothese, voor een hoorapparaat of voor de aankoop van medisch materiaal.
 • kosten voor tandheelkundige en orthodontische verzorging, voor de plaatsing en/of herstelling van tandprothesen.
 • begrafeniskosten.
 • uitgaven voor een gezinshelpster, huishoudster of bejaardenhelpster
 • verhuiskosten of (elementaire) inrichtingskosten.
 • schoolkosten, kosten voor opvang en vakantieverblijf voor de kinderen.
 • bijzondere en verantwoorde uitgaven in een financieel moeilijke toestand.
 • voorschotten op wedden, verplaatsingskosten, diverse uitkeringen en vergoedingen.
 • voorschotten op rust- en overlevingspensioenen en pensioenen wegens arbeidsongeschiktheid
 • bijkomende kosten als gevolg van een verblijf in een rusthuis.
 • kosten of onvoorziene omstandigheden (bv stormschade, ongeval...)

 

Individuele hulpverlening aanvragen

Voor individuele hulp kunt u contact opnemen met een van onze maatschappelijk assistenten.

Nicolas d'Heur

Machteld Haepers

machteld.haepers@health.fgov.be

machteld.Haepers@minsoc.fed.be

Machteld is beschikbaar voor alle NL personeelsleden behalve die van de FOD Volksgezondheid voor individuele ondersteuning.

Beschikbaarheid : 

Maandag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Nicolas d'Heur

Sigrid Horemans

sigrid.horemans@health.fgov.be  

Sigrid is beschikbaar voor alle NL personeelsleden behalve die van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie voor individuele ondersteuning.

Beschikbaarheid : 

Maandag 1 op 2, Dinsdag, Donderdag,