Overslaan en naar de inhoud gaan

verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij ? Hoe verwerken we deze gegevens?

Om haar voordelen te kunnen toekennen, heeft de vzw bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker nodig :

  • naam,
  • voornaam,
  • privéadres,
  • bankrekeningnummer.

 

Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan of het personeelslid wel degelijk behoort tot een van de organisaties waarmee de vzw statutair of met een overeenkomst verbonden is.

Iedereen heeft evenwel het recht persoonsgegevens op verzoek op het adres rene.kleykens@health.fgov.be te laten aanpassen.

 

De RGPD is op 25 mei 2018 in werking getreden.

De vzw hecht belang aan het naleven van de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden van de verschillende instellingen waarvoor ze werkt en van wie de vzw persoonsgegevens bijhoudt. De RGPD van 25 mei 2018 voegt een nieuwe dimensie toe aan de wetten van 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor vragen over het gebruik van hun persoonsgegevens door de vzw kunnen personeelsleden van de verschillende instellingen per mail terecht bij rene.kleykens@health.fgov.be.