Overslaan en naar de inhoud gaan

Oorsprong en organisatie van de Sociale Dienst

 

De Sociale Dienst van de F.O.D. Sociale Zekerheid en van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de P.O.D Maatschappelijke Integratie is een Vereniging zonder Winstoogmerk (V.Z.W.) opgericht op 26 maart 1956 door de Christelijke Centrale der Openbare Diensten (C.C.O.D.) en de Algemene Centrale der Openbare Diensten (A.C.O.D.) - gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 12 mei 1956. Beide vakbonden alsook de Liberale Vakbond (V.S.O.A.) die ons op 29 januari 2003 heeft vervoegd, zijn paritair vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur die de V.Z.W. besturen.

 

 • Het voorzitterschap wordt afwisselend door de 3 vakbondsorganisaties waargenomen.
 • De Algemene Vergadering bestaat uit 18 effectieve leden en 3 Commissarissen der Rekeningen, en komt jaarlijks samen om de jaarverslagen van de V.Z.W. goed te keuren.
 • De Raad van Bestuur is samengesteld uit 6 Bestuurders waaronder een Voorzitter en twee Ondervoorzitters worden aangeduid en een vertegenwoordiger van de Minister. Samen met een secretaris, een financieel verantwoordelijke en 3 maatschappelijk assistenten komt de Raad om de twee maanden om beslissingen te treffen in verband met de werking van de V.Z.W. en de aanvragen om financiële hulp ingediend door de personeelsleden via de maatschappelijk assistenten.

 

Doelstelling van de Sociale Dienst

De Sociale Dienst heeft tot doel het welzijn van het personeel zowel op persoonlijk als op beroepsvlak te bevorderen. Dit gebeurt door een aangepaste hulpverlening op ieders maat. De hulpverlening kan diverse vormen aannemen : ze kan van financiële, materiële, psychologische, juridische en administratieve aard zijn.
Dit doel kan ook bereikt worden door het verstrekken van informatie en het doorverwijzen naar andere bevoegde diensten en instanties.

Volgende problemen worden behandeld:

 • administratieve problemen
 • persoonlijke relatieproblemen (scheiding, …)
 • relatieproblemen in het beroepsmidden (met collega's, chefs, …)
 • financiële problemen (schuldenberg, …)
 • gezondheidsproblemen (ziekten, depressies, …)

 

Doelgroep van de Sociale Dienst

De Sociale Dienst richt zich voor alle voordelen tot :

 • de personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid,
 • de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
 • de personeelsleden van de POD Maatschappelijke integratie,
 • de cabinetsleden waarvan de werkingskosten ten laste zijn van de voornoemde FOD's en POD's.
 • de personeelsleden van Sciensano ( behalve rechtspersoonlijkheid )

De Sociale Dienst richt zich voor een deel van de voordelen, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord,
tot:

 • de personeelsleden van FEDASIL,
 • de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG),
 • de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC),
 • de personeelsleden van Sciensano - rechtspersoonlijkheid