TUSSENKOMST MAALTIJD GENOMEN BIJ FEDOREST

Tijdens de Algemene Vergadering werd beslist, gezien de info vanuit Fedorest om geen tussenkomst meer te verlenen aan de personeelsleden van de buitendiensten bij het nemen van een maaltijd in één van de restaurants toebehorend aan Fedorest 

SPORT EN CULTUURPREMIE 2018 VOOR VOLWASSENEN

U kan het formulier bekomen via: cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be  

PREMIE BRIL, TAND- OF OORPROTHESE 2018

Wenst u van dit voordeel te genieten? bekijk de voorwaarden in bijlage.

Het aanvraagformulier kan u bekomen via : cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be  

EERSTE HULP BIJ PARTNERGEWELD

Vanaf heden kan je tercht bij de maatschappelijke assistente van de Sociale dienst. (Zie bijlage)

Stopzetting samenwerking met American Express

Buiten de wil om van de vzw Sociale Dienst zal de samenwerking met American Express worden stopgezet. Ingevolge de Europese wetgeving meldt American Express genoodzaakt te zijn om de Corporate kaart, die voor private doeleinden werd gebruik en gratis werd verkregen via de vzw Sociale Dienst te annuleren. 

Inhoud syndiceren