RESTAURANT

In overleg met de werkgroep "Health on the move" samengesteld uit de FOD Volksgezondheid, het FAGG en het RIZIV en met het doel de vegetarische schotels te promoten hebben wij de beslissing genomen de prijs van de steak te verhogen tot 4,25€ (prijs 1) en dit vanaf 01 maart 2018.

TUSSENKOMST MAALTIJD GENOMEN BIJ FEDOREST

Tijdens de Algemene Vergadering werd beslist, gezien de info vanuit Fedorest om geen tussenkomst meer te verlenen aan de personeelsleden van de buitendiensten bij het nemen van een maaltijd in één van de restaurants toebehorend aan Fedorest 

EERSTE HULP BIJ PARTNERGEWELD

Vanaf heden kan je tercht bij de maatschappelijke assistente van de Sociale dienst. (Zie bijlage)

Belegde broodjes

Vanaf 01 februari 2014 zullen de volgende broodjes dagelijks te verkrijgen zijn in de restaurants Horta, Wtc2 en het WIV

NIEUW CONTRACT VANAF 01/01/2018 BIJ AG INSURANCE

 

Betreft: Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare Diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2018

Inhoud syndiceren