Welkom op de website van de vzw Sociale Dienst.

De Raad van Bestuur van de vzw Sociale Dienst wenst niet alleen sneller en regelmatiger te communiceren met de diverse overheidsinstellingen die van hun diensten gebruik maken maar wil ook betere en passende informatie ter beschikking stellen van de individuele ambtenaren.

Deze informatiebron moet identiek zijn voor alle gebruikers en moet permanent een correct en compleet overzicht bieden van het globale aanbod.

Ook gepensioneerde ambtenaren of personeelsleden die geen toegang hebben tot het intranet van de diverse instellingen moeten over deze informatie kunnen beschikken.

Hiertoe heeft de vzw Sociale Dienst de opdracht gegeven om deze website te ontwikkelen en dagelijks bij te werken. Deze website zal naast informatie voor interne en externe klanten, ook de nodige formulieren omvatten om bedoelde voordelen te kunnen aanvragen.

Wij hopen u op deze manier beter van dienst te kunnen zijn. Mocht u op enige wijze problemen ondervinden bij het gebruik van deze website, dan zouden we het op prijs stellen wanneer u dit zou melden aan de sitebeheerder.

Gillardin Christine
Voorzitster vzw Sociale Dienst.