De VZW Sociale Dienst

V.Z.W. Sociale Dienst van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de F.O.D. Sociale Zekerheid.


Het doel van de Sociale Dienst is het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden, dit zowel op persoonlijk vlak als op het professioneel gebied.