Vakbonden

De Sociale Dienst wordt beheerd door volgende syndicale partners:

Algemene Centrale der Openbare Diensten
A.C.O.D.
Christelijke Centrale der Openbare Diensten
C.C.O.D.
Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
V.S.O.A.