Tijdschrift OEF-Senior

Een comité samengesteld uit gepensioneerden komt elk kwartaal samen voor de publicatie van het tijdschrift 'OEF-Senior' dat aan elk gepensioneerd personeelslid wordt verstuurd.

Suggesties en ingezonden artikels zijn steeds welkom.

Verantwoordelijken : Het secretariaat van de Sociale Dienst