Sport- en cultuurpremie voor kinderen

De Sociale Dienst kent een financiële tussenkomst toe aan de personeelsleden van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden) of van de V.Z.W. die lidgeld betalen voor de inschrijving van hun kind(eren) in een sportclub of een organisatie met een sociaal-cultureel aanbod tijdens het schooljaar (voetbalclub, zwemclub, muziekschool, tekenacademie, jeugdbeweging …)

Voorwaarden:

  • komen in aanmerking, de kinderen vanaf het 1ste leerjaar lager onderwijs tot en met het laatste jaar van het middelbaar onderwijs.
  • de aanvraag moet voor de limietdatum worden ingediend.
  • er wordt slechts één financiële tussenkomst per schooljaar toegekend.
  • bij de aanvraag dient een bewijs van de club of organisatie gevoegd te worden waaruit blijkt dat het kind ingeschreven is en/of een bewijs van betaling.

Het bedrag van de tussenkomst wordt bepaalt in functie van het aantal aanvragen.

Verantwoordelijke: Chris WOUTERS