Sport en cultuur

De VZW Sociale dienst sponsort twee sportkringen namelijk die van de F.O.D. Volksgezondheid en die in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur. Volgende activiteiten worden aangeboden: schaken - schilderkunst, keramiek - turnen - judo - visvangst - fotografie - tafeltennis - yoga - jogging - voetbal - squash - tentoonstellingen. De Sociale Dienst organiseert jaarlijks ook verschillende activiteiten zoals het bezoek aan musea, tentoonstellingen enz. De Sociale dienst is tevens sponsor van de jaarlijkse Sportdag van de FOD Sociale Zekerheid en van de Gezondheidsdag van de FOD Volksgezondheid.