Sport & cultuurpremie voor volwassenen

De Sociale Dienst kent een sport- en/of cultuurpremie toe aan de personeelsleden in actieve dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage).

Wenst u van dit nieuw collectieve voordeel te genieten, dan dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • de aanvrager dient in actieve dienst te zijn;
  • de sportieve en/of culturele activiteit dient op regelmatige tijdstippen te worden beoefend in de loop van het jaar;
  • een attest van lid- of abonnementsgeld van de sport- of culturele vereniging en/of een betalingsbewijs op naam zijn noodzakelijk als bewijs van deelname;
  • een aanvraagformulier kan bekomen worden op het secretariaat van de Sociale Dienst en wordt via intranet verspreid.

Laattijdige aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen.

verantwoordelijke: cindy.muylaert@health.fgov.be