Sinterklaas

Ter gelegenheid van Sinterklaas ontvangen alle kinderen - van nul tot twaalf jaar - van het personeel van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage) of van de V.Z.W. een sinterklaasgeschenk.
Wanneer beide ouders van het kind evenwel werkzaam zijn in één van deze instanties en/of de VZW, heeft het kind recht op slechts één enkel geschenk.

Een lijst met geschenken waaruit kan worden gekozen alsook een document dat moet worden ingevuld, wordt tijdig aan betrokkenen verstuurd. Mocht dit vergeten zijn of bij een recente indiensttreding, kan die lijst tot een uiterste datum worden opgevraagd bij de Sociale Dienst.

Elk jaar wordt tijdens de maand november een feest georganiseerd voor de kinderen die voldoen aan bovenvermelde voorwaarden. Sinterklaas overhandigt het gekozen geschenk aan elk kind.

Verantwoordelijke : Machteld HAEPERS