Sinterklaas

De V.Z.W. Sociale Dienst v/d F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid v/d Voedselketen en Leefmilieu en v/d F.O.D. Sociale Zekerheid en v/d POD Maatschappelijk Integratie biedt  aan de kinderen, die aan de voorwaarden voldoen, een digitale geschenkkaart aan.

(zie overzicht van de begunstigden in bijlage)


Wanneer beide ouders van het kind evenwel werkzaam zijn in één van deze instanties en/of de VZW, heeft het kind recht op slechts één enkel geschenk.

Op intranet, te gepasten tijde, vindt u het document terug dat ingevuld moet worden. 

Bij een recente indiensttreding en/of geboorte in de loop van het jaar kan men inschrijven bij de Sociale Dienst tot en met 31 januari van het volgende jaar.

 

Verantwoordelijke : Machteld HAEPERS