School- en Studentenpremie

Schoolpremie

Bij de aanvang van het schooljaar wordt jaarlijks een schoolpremie toegekend aan de kinderen van de personeelsleden tewerkgesteld in één van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage) alsook van de personeelsleden van de V.Z.W.

Er wordt slechts één schoolpremie per kind toegekend.

De aanvraagformulieren worden vanaf juni verspreid via intranet of kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van de Sociale Dienst.

Verantwoordelijke: Sigrid HOREMANS


Studentenpremie

De V.Z.W. Sociale Dienst kent tevens een studentenpremie toe aan de kinderen van personeelsleden van deze instanties of van de V.Z.W. die hogere studies volgen.

Om deze premie te bekomen moet aan de voorwaarden, vermeld in het aanvraagformulier, worden voldaan.

Voor te leggen documenten:

  • een bewijs van kinderbijslag
  • een getuigschrift van hoger onderwijs (dagcursussen)

Het aanvraagformulier wordt via het intranet verspreid en is beschikbaar op het secretariaat van de Sociale Dienst.

Verantwoordelijke: Cindy MUYLAERT