RESTAURANT

In overleg met de werkgroep "Health on the move" samengesteld uit de FOD Volksgezondheid, het FAGG en het RIZIV en met het doel de vegetarische schotels te promoten hebben wij de beslissing genomen de prijs van de steak te verhogen tot 4,25€ (prijs 1) en dit vanaf 01 maart 2018.

Dit doen we om het minder eten van vlees te stimuleren zodat de ecologische voetafdruk vermindert.