Raad van bestuur

Voorzitster: mevrouw CH. GILLARDIN
Ondervoorzitsters: mevrouw P. HOSTE
  mevrouw L. VAN DEN STEEN 
Vertegenwoordiger van de Minister: de heer E. DIMMOCK
Bestuurders: de heren D. GOBBERS
    S. VANDERGUCHT
    A. VIONNE
     
     
   
 

Secretaris: de heer   
Financieel verantwoordelijke: de heer  R. KLEYKENS 
     
Maatschappelijk assistenten: mevrouwen  M. HAEPERS 
    S. HOREMANS 
    C. WOUTERS