Premie bij oppensioenstelling

Overeenkomstig artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 5 juni 1992 kent de Sociale Dienst bij de pensionering van een personeelslid dat tewerkgesteld was in één van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage) of in de V.Z.W. een pensioenpremie toe.

Hiertoe moet het personeelslid een formulier invullen dat aan betrokkene wordt bezorgd zodra het afschrift van het pensioenbesluit in ons bezit is. 

De contractuele personeelsleden dienen de Sociale Dienst op de hoogte te brengen van hun oppensioenstelling.
Het rekeningnummer waarop de premie kan gestort worden, dient te worden vermeld.

De gepensioneerden kunnen steeds verder beroep blijven doen op de Sociale Dienst.

Verantwoordelijke: Brigitte LANGHENDRIES