Oorsprong en organisatie van de Sociale Dienst

Oorsprong De Sociale Dienst van de F.O.D. Sociale Zekerheid en van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is een Vereniging zonder Winstoogmerk (V.Z.W.) opgericht op 26 maart 1956 door de Christelijke Centrale der Openbare Diensten (C.C.O.D.) en de Algemene Centrale der Openbare Diensten (A.C.O.D.) - gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 12 mei 1956. Organisatie Beide vakbonden alsook de Liberale Vakbond (V.S.O.A.) die ons op 29 januari 2003 heeft vervoegd, zijn paritair vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur die de V.Z.W. besturen.

 

  • Het voorzitterschap wordt afwisselend door de 3 vakbondsorganisaties waargenomen.
  • De Algemene Vergadering bestaat uit 24 effectieve leden en drie Commissarissen der Rekeningen, en komt jaarlijks samen om de jaarverslagen van de V.Z.W. goed te keuren.
  • De Raad van Bestuur is samengesteld uit 12 Bestuurders waaronder een Voorzitter en twee Ondervoorzitters worden aangeduid en een vertegenwoordiger van de Minister. Samen met een secretaris, een financieel verantwoordelijke en 5 maatschappelijk assistenten komt de Raad maandelijks samen om beslissingen te treffen in verband met de werking van de V.Z.W. en de aanvragen om financiële hulp ingediend door de personeelsleden via de maatschappelijk assistenten.