Onthaal van nieuwe ambtenaren

Door de Dienst Onthaal en Vorming wordt gewoonlijk een eerste contactvergadering georganiseerd voor de nieuwe personeelsleden. Op deze vergadering wordt de Sociale Dienst in principe uitgenodigd en kunnen de maatschappelijk  assistenten een informatieve rol vervullen. Een beknopte uiteenzetting wordt gegeven over de Sociale Dienst, haar doelstellingen, en de verschillende vormen van hulpverlening.

 

Verantwoordelijken : de maatschappelijk assistenten.