RETAURANT 14/02/2019

Wij informeren jullie dat het restaurant uitzonderlijk op donderdag 14 februari 2019 om 13u15 zal gesloten zijn.

 

STAKING 13/02/2019

Omwille van een aangekondigde staking op woensdag 13 februari 2019, zijn we jammer genoeg verplicht onze restaurants te sluiten.

BLOEDINZAMELING FEBRUARI 2019

PERMANENTIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2019

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De vzw sociale dienst heeft het genoegen u mede te delen dat  op maandag 17 September, we in onze diensten een nieuwe Franstalige maatschappelijke assistente verwelkomen,  Mevrouw SEMINERIO Giuseppina.

Inhoud syndiceren