Jaarlijkse dag der gepensioneerden

Elk jaar wordt tijdens de maand oktober een ontmoetingsdag voor de gepensioneerden georganiseerd.
Ter gelegenheid daarvan wordt hen een diner aangeboden.

De gepensioneerde ambtenaren worden er persoonlijk op uitgenodigd.

Verantwoordelijken : Het secretariaat van de Sociale Dienst.