Hoe beroep doen op de Sociale Dienst

Elk personeelslid van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de F.O.D. Sociale Zekerheid, van FEDASIL, van de P.O.D. Maatschappelijke Integratie, van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en van de V.Z.W. kan schriftelijk, telefonisch of via mail contact nemen met een maatschappelijk assistent. Dan kan een passende afspraak worden gemaakt, hetzij op de Sociale Dienst, hetzij op de werkplaats van de betrokkene(n) in Brussel of in de provincie, hetzij thuis. Elke ambtenaar kan zich tot de Sociale Dienst richten zo vaak hij dit wenst; hij kan dit tevens doen via een bestuurder of een effectief lid van de V.Z.W. vermeld in de lijst als bijlage. Indien een collega problemen heeft, aarzel dan niet om dit te signaleren aan een maatschappelijk assistent. Deze zal dan rechtstreeks contact opnemen met betrokkene.