Geboorte- of adoptiegeschenk

Elke jonge moeder of vader tewerkgesteld in één van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage) of in de V.Z.W. Sociale Dienst kan een aanvraag indienen.

Wanneer beide ouders personeelslid zijn van één van deze instanties of van de V.Z.W. primeert het recht van het kind. Met andere woorden, per kind wordt slechts één enkel geschenk uitgekeerd.

De aanvraag van de premie moet binnen de 9 maanden na de geboorte van het kind gebeuren. Bijgevolg kan het aanvraagformulier enkel en alleen na de adoptie of geboorte van het kind worden bekomen bij de verantwoordelijke.

Aard van de tegemoetkoming: het geschenk wordt gestort op de rekening .
De storting gebeurt zodra wij in het bezit zijn van:

  • het ingevulde aanvraagformulier (aan te vragen aan verantwoordelijke en terug te zenden binnen de 3 maanden);
  • een uittreksel uit de akte van geboorte of adoptie.

Verantwoordelijke: Marie-Hélène MASSET