Financiële tegemoetkomingen voor kinderopvang tijdens schoolvakanties

Aan ambtenaren die beroep moeten doen op een infrastructuur voor de opvang van hun kind(eren), wordt een financiële tussenkomst verstrekt dit uitsluitend tijdens de schoolvakanties (zie overzicht van de begunstigden).

Het aanvraagformulier, waarbij het betalingsbewijs van de opvangkosten moet worden gevoegd, kan bij de Sociale Dienst worden bekomen.

Verantwoordelijke: Chris WOUTERS