Doelstelling van de Sociale Dienst

De Sociale Dienst heeft tot doel het welzijn van het personeel zowel op persoonlijk als op beroepsvlak te bevorderen.

Dit gebeurt door een aangepaste hulpverlening op ieders maat.
De hulpverlening kan diverse vormen aannemen : ze kan van financiële, materiële, psychologische, juridische en administratieve aard zijn.

Dit doel kan ook bereikt worden door het verstrekken van informatie en het doorverwijzen naar andere bevoegde diensten en instanties.

Volgende problemen worden behandeld:

  • administratieve problemen
  • persoonlijke relatieproblemen (scheiding, …)
  • relatieproblemen in het beroepsmidden (met collega's, chefs, …)
  • problemen van verslaving (alcohol, drugs, …)
  • financiële problemen (schuldenberg, …)
  • gezondheidsproblemen (ziekten, depressies, …)