Contact

V.Z.W. Sociale Dienst van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de F.O.D. Sociale Zekerheid

Eurostation II
Victor Hortaplein 40 – bus10
7de verdieping (7C) 1060 Brussel
tel. : 02/ 524 88 03 (nl) - 02/524.88.00 (fr)
fax : 02/ 524 88 01