Collectieve voordelen

Er zijn verschillende vormen van collectieve hulpverlening waarvoor men in aanmerking kan komen.

Raadpleeg de collectieve hulpverleningsvormen via de menustructuur hiernaast.

De doelgroepen waarvoor een onderverdeling is gemaakt -zoals Kinderen en Gepensioneerden- kunnen ook nog in aanmerking komen voor andere vormen van collectieve hulpverlening, zoals bijvoorbeeld de hospitalisatieverzekering.