Bril, tand, oorprothese

 

Personeelsleden in actieve dienst tewerkgesteld bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,  FOD Sociale Zekerheid, FAGG, POD Maatschappelijke Integratie en de vzw Sociale Dienst kunnen bij de aankoop van een bril, tand- of oorprothese genieten van een eenmalige jaarlijkse premie.

Om van dit voordeel te kunnen genieten dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • - de premie wordt alleen toegekend aan de personeelsleden in actieve dienst, niet aan de gezinsleden;
  • - de premie wordt alleen toegekend op basis van een kopie van een medisch voorschrift of gelijkaardig attest van de optieker, dat dient te worden bijgevoegd. De aankoop dient te gebeuren binnen de 6 maanden na datum van het voorschrift;
  • - tandprotheses, implantaten, orthodontische apparaten, kronen en bruggen komen in aanmerking. Esthetische ingrepen zoals het plaatsen van tandfacetten echter niet;
  • - brillen, lenzen, laserbehandeling komen in aanmerking;
  • - oorapparaten en oorimplantaten worden eveneens aanvaard;
  • - het aankoopbewijs op naam en datum dat moet worden bijgevoegd dient als referentie voor het jaar waarin het wordt toegekend;

Het aanvraagformulier voor dit voordeel kan aangevraagd worden op het secretariaat van de vzw Sociale Dienst.

verantwoordelijke  : Cindy.muylaert@health.fgov.be