Bijkomende uitkeringen aan wezen

Elke wees of halfwees van een personeelslid van tewerkgesteld in één van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage) of in de V.Z.W heeft recht op een bijkomende wezenuitkering.

Voorwaarden : jonger dan 25 jaar zijn en recht hebben op verhoogde wezenbijslag.

Deze uitkering wordt systematisch toegekend en wordt jaarlijks in de maand december gestort.

Verantwoordelijke : Horemans Sigrid