Aanvullende collectieve verzekering gezondheidszorgen

Met het oog op een harmonisering tussen de verschillende F.O.D.’s werd de hospitalisatieverzekering bij ETHIAS vanaf januari 2006 vervangen door een polis bij  A.G. Insurance

Begunstigden
Wie kan zich aansluiten bij de nieuwe collectieve verzekering?

 1. de hoofdverzekerden:
  Alle personeelsleden van één van de instanties die beroep kunnen doen op de Sociale Dienst (zie overzicht van de begunstigden in bijlage).
 2. de bijkomende verzekerden
  De partner, de kinderen en de kleinkinderen van de hoofdverzekerde of van de gepensioneerde verzekerde, indien ze onder hetzelfde dak wonen.
 3. De gepensioneerde personeelsleden en hun partner alsook de weduwen of weduwnaren (mits schriftelijke aanvraag) van personeelsleden, op voorwaarde dat ze bij ETHIAS aangesloten waren vóór 31/12/2005.

Formules
Men kan kiezen tussen twee formules:

 1. de basisformule:
  zij voorziet een tussenkomst bij hospitalisatie in een gemeenschappelijke kamer.
 2. de uitgebreide formule:
  zij voorziet een tussenkomst bij hospitalisatie in een privé-kamer. In deze formule moet jaarlijks een franchise van € 250 bij hospitalisatie worden betaald.

Opgelet: de keuze betreft alle leden van het gezin (bijkomende verzekerden).

Tussenkomst & tarieven
Voor de hoofdverzekerde en voor de gepensioneerde personeelsleden tot 67 jaar van bovenvermelde diensten komt de Sociale Dienst 100% tussen in de basisformule met uitzondering voor de personeelsleden van Fedasil waarvan de tussenkomst 75% bedraagt. 


Tarieven 2019: Basisformule Uitgebreide formule
A. De hoofdverzekerden
zonder onderscheid in leeftijdscategorie en de gepensioneerde ambtenaren van bovenvermelde diensten tot de leeftijdsgrens van 66 jaar.

€00,00

€ 130,08
B. De bijkomende verzekerden
- kinderen waarvoor kinderbijslag uitbetaald wordt € 16,86 € 62,39
- kinderen waarvoor geen kinderbijslag wordt uitbetaald tot en met de leeftijd van 24 jaar € 16,86 € 62,39
- bijkomende verzekerden, partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar € 48,19 € 178,27
- bijkomende verzekerden van 67 t/m 71 jaar € 192,75 € 623,94
- bijkomende verzekerden vanaf 72 jaar € 289,12 € 846,77

De premie voor de uitgebreide formule moet worden betaald indien de verzekerde ook de terugbetaling wenst van de extra’s en bijkomende erelonen bij hospitalisatie in een privé-kamer (eenpersoonskamer).

Betaling
De betaling van de premie kan hetzij per trimester gebeuren (enkel met een domiciliëring) hetzij jaarlijks. Het premiebedrag dat u moet betalen, na aftrek van de eventuele tussenkomst van de Sociale Dienst in de premie van het personeelslid of van het gepensioneerd personeelslid (tot de leeftijd van 67 jaar) zal u rechtstreeks door A.G. Insurance worden medegedeeld.
 

Wachttijd
De wachttijd is normaal 10 maanden.

Er wordt geen wachttijd voorzien:

- voor personeelsleden die zich aansluiten binnen de periode van 3 maanden, na indiensttreding.

- indien de aanvrager overkomt van een bestaande verzekering, die dezelfde kosten dekt.

Adreswijziging
Gelieve tijdig uw eventuele adreswijziging aan A.G. Insurance en de Sociale Dienst mede te delen, op die manier kan u een stopzetting van de aansluiting wegens niet betalen van de premie vermijden.

Inlichtingen
Voor alle inlichtingen betreffende de hospitalisatieverzekering kan u het Callcenter contacteren:
- telefonisch: 02/664.12.05
- per e-mail: hospitalisatiefed@aginsurance.be

Belangrijke mededeling: Het derde betalingssysteem kan slechts worden gebruikt op voorwaarde dat de verzekerde effectief de MEDI-ASSISTANCE kaart thuis heeft ontvangen.


Verantwoordelijke: Cindy MUYLAERT

BijlageGrootte
Aansluitingsformulier M166-M170.pdf17.04 KB
Wijzigingsdocument AG Insurance.pdf33.89 KB