PERMANENTIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2020

ZIE PLANNING IN BIJLAGE

KERSTMENU 17 DECEMBER 2019

BLOEDINZAMELING NOVEMBER 2019

school, student, sportpremie kinderen 2019

je kan het formulier bekomen via intanet - mijn organisatie - sociale dienst - nieuwtjes of mail naar cindy.muylaert@health.fgov.be 

PERMANENTIES SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2019

Dekijk de planning in bijlage

Inhoud syndiceren