SINTERKLAAS 2016

Als Voorzitter van de V.Z.W.

BLOEDINZAMELING AUGUSTUS 2016

De V.Z.W. Sociale Dienst van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de F.O.D.

PERMANENTIES VAN DE SOCIAAL ASSISTENTEN VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2016

Ook in de komende maanden zullen de personeelsleden de Sociale Dienst niet alleen kunnen bereiken op het hoofdb

RESTAURANTS

Tijdens de zomervakantie zullen de restaurants gelsoten zijn om 13u30 (6 juli tot 2 september)

SCHOOL EN STUDENTENPREMIE 2016 - 2017

Ik heb het genoegen u mede te delen dat de vzw sociale dienst aan de kinderen van de personeelsleden tewerkgesteld bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie het FAGG en FEDASIL een school of studentenpremie toekent voor het schooljaar 2016 - 2017. 

Inhoud syndiceren