BERICHT AAN HET CLIËNTEEL

Wij informeren jullie dat het restaurant op vrijdag 19 april 2019 om 13u15 zal gesloten zijn.

PERMANENTIES APRIL, MEI EN JUNI 2019

PERMANENTIES APRIL, MEI EN JUNI 2019

PERMANENTIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2019

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De vzw sociale dienst heeft het genoegen u mede te delen dat  op maandag 17 September, we in onze diensten een nieuwe Franstalige maatschappelijke assistente verwelkomen,  Mevrouw SEMINERIO Giuseppina.

DEFINITIEVE SLUITING VAN HET RESTAURANT WTC2

Inhoud syndiceren