RESTAURANT 17/05/2019

Wegens het feest van de gepensioneerden zal het restaurant HORTA op vrijdag 17/05/2019 gesloten zijn. 

 

 

 

 

 

PRIJS VAN DE MAALTIJDEN (RESTAURANT)

Beste klanten,

Om in te spelen op de stijging van de kosten die op onze restaurants wegen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, deel ik u mee dat, met uitzondering van de vegetarische warme maaltijd, waarvan de prijs zal dalen, wij vanaf 02 mei 2019 een algemene verhoging van onze tarieven zullen toepassen. (zie prijslijst in bijlage) 

PERMANENTIES APRIL, MEI EN JUNI 2019

PERMANENTIES APRIL, MEI EN JUNI 2019

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De vzw sociale dienst heeft het genoegen u mede te delen dat  op maandag 17 September, we in onze diensten een nieuwe Franstalige maatschappelijke assistente verwelkomen,  Mevrouw SEMINERIO Giuseppina.

DEFINITIEVE SLUITING VAN HET RESTAURANT WTC2

Inhoud syndiceren