PERMANENTIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2019

RESTAURANT

Wij informeren jullie dat het restaurant uitzonderlijk op vrijdag 14 december 2018 om 13u zal gesloten zijn. 

Bedankt voor uw begrip 

KERSTMENU 13 DECEMBER 2018

ZIE BIJLAGE

BLOEDINZAMELING NOVEMBER 2018

BLOEDINZAMELING 22 NOVEMBER 2018

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De vzw sociale dienst heeft het genoegen u mede te delen dat  op maandag 17 September, we in onze diensten een nieuwe Franstalige maatschappelijke assistente verwelkomen,  Mevrouw SEMINERIO Giuseppina.

Inhoud syndiceren