BLOEDINZAMELING NOVEMBER 2017

De V.Z.W. Sociale Dienst van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de F.O.D.

Sinterklaas 2017

De vzw Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Sociale Zekerheid en van de POD Maatschappelijke Integratie biedt dit jaar aan uw kinderen die aan de voorwaarden voldoen, een digitale geschenkkaart aan. 

Aanvraagformulier: machteld.haepers@gezondheid.belgie.be of cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be  

SPORTPREMIE VOOR KINDEREN 2017

De vzw Sociale Dienst kent een financiële tussenkomst toe aan de personeelsleden die lidgeld betalen voor de inschrijving van hun kind(eren )in een sportclub of een organisatie met een sociaal-cultureel aanbod tijdens het schooljaar 2017-2018

PERMANENTIES VAN DE SOCIAAL ASSISTENTEN VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2017

Ook in de komende maanden zullen de personeelsleden de Sociale Dienst niet alleen kunnen bereiken op het hoofdbe­stuur te Brussel (EUROSTATION, blok 2 – 7de verdieping – Victor Hortaplein, 40 bus 10 – 1060 BRUSSEL  en Administratief Ce

EXTRA TUSSENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN"

Ik heb het genoegen u mede te delen dat de vzw sociale dienst in 2017 een extra tussenkomst toekent in de hospitalisatieverzekering aan de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie. 

aanvraagformulier: cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be  

Inhoud syndiceren