PERMANENTIES VAN DE SOCIAAL ASSISTENTEN VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2017

Ook in de komende maanden zullen de personeelsleden de Sociale Dienst niet alleen kunnen bereiken op het hoofdbe­stuur te Brussel (EUROSTATION, blok 2 – 7de verdieping – Victor Hortaplein, 40 bus 10 – 1060 BRUSSEL  en Administratief Ce

EXTRA TUSSENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN"

Ik heb het genoegen u mede te delen dat de vzw sociale dienst in 2017 een extra tussenkomst toekent in de hospitalisatieverzekering aan de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie. 

aanvraagformulier: cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be  

SCHOOL EN STUDENTENPREMIE

 Vraag tijdig uw school of studentenpremie aan en laat uw collega's meegenieten door dit nieuws te verspreiden.

aanvraagformulier: cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be  

TUSSENKOMST MAALTIJD GENOMEN BIJ FEDOREST

Tijdens de Algemene Vergadering werd beslist, gezien de info vanuit Fedorest om geen tussenkomst meer te verlenen aan de personeelsleden van de buitendiensten bij het nemen van een maaltijd in één van de restaurants toebehorend aan Fedorest 

SPORT EN CULTUURPREMIE 2017 VOOR VOLWASSENEN

U kan het formulier bekomen via cindy.muylaert@gezondheid.belgie.be 

Inhoud syndiceren