PERMANENTIES APRIL, MEI EN JUNI 2019

PERMANENTIES APRIL, MEI EN JUNI 2019

RESTAURANT 14/03/2019

Wij informeren jullie dat het restaurant uitzonderlijk op donderdag 14 maart 2019 om 13u30 zal gesloten zijn. 

Dank voor uw begrip 

PERMANENTIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2019

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De vzw sociale dienst heeft het genoegen u mede te delen dat  op maandag 17 September, we in onze diensten een nieuwe Franstalige maatschappelijke assistente verwelkomen,  Mevrouw SEMINERIO Giuseppina.

DEFINITIEVE SLUITING VAN HET RESTAURANT WTC2

Inhoud syndiceren