KERSTMENU 13 DECEMBER 2018

ZIE BIJLAGE

BLOEDINZAMELING NOVEMBER 2018

BLOEDINZAMELING 22 NOVEMBER 2018

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De vzw sociale dienst heeft het genoegen u mede te delen dat  op maandag 17 September, we in onze diensten een nieuwe Franstalige maatschappelijke assistente verwelkomen,  Mevrouw SEMINERIO Giuseppina.

DEFINITIEVE SLUITING VAN HET RESTAURANT WTC2

Inhoud syndiceren